Oversigt over holdene, SLT, Veteran cup, og DGI. for 2020.


Her er holdene til DPF sommerlands 2020.

Jonstrup Petanque Klub 2. Division hold 2020.
Holdleder Peer, hjælpeholdleder Søren.
Mia – Anne – Inge – Patrick – Jimmy – Frederic – Jens - Mikael – Jan.

Jonstrup Petanque Klub Regionalhold 2020.
Holdleder Karen, hjælpeholdleder Tove.
Anni L. – Mogens – Henrik L. – Majiid – Finn S. – John – Allan.

Jonstrup Petanque Klub Regionalhold 2020.
Holdleder Anne S, hjælpeholdleder Eivind.
Annelise – Jette – Bente N. – Finn J. – Erling – Ove - James – Jørgen Møller.
Reserver. Kate – Lars – Søren S.

DPF Veteran Cup 2020.

Veteran 1.
Holdleder Jens.
Anne C. – Inger M. – Jan – Mikael – Henrik L.

Veteran 2.
Holdleder Anne S.
Poul – Finn J. – Inge A. – Søren A. – Henrik P. – Peter – Lis K. (reserve)

Veteran 3.
Holdleder ?
Annelise – Karen – Bente N. – Jørgen M – James – Søren S. – Allan

DGI :

DGI 1.
Holdleder Henrik L.
Anne C - Bente N. – Mia – Jens – Mikael – Finn J. – Mogens.

DGI 2.
Holdleder Lars
Kate – Tove – Jette – John – Emil – Peer – Jan (reserve)

DGI 3.
Holdleder ?
Bjarne – Søren S. – Annelise – James – Karen – Allan - Lis K. – Anne S.